Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API. Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=createaccount

(main | createaccount)
  • Ten moduł wymaga praw zapisu.
  • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
  • Źródło: MediaWiki
  • Licencja: GPL-2.0+

Utwórz nowe konto.

Parametry:
name

Nazwa użytkownika

Ten parametr jest wymagany.
Typ: nazwa użytkownika
password

Hasło (ignorowane jeśli mailpassword jest ustawione).

domain

Domena uwierzytelniania zewnętrznego (opcjonalnie).

token

Token tworzenia konta uzyskany w pierwszym zapytaniu.

email

Adres email użytkownika (opcjonalne).

realname

Prawdziwe imię i nazwisko użytkownika (opcjonalne).

mailpassword

If set to any value, a random password will be emailed to the user.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
reason

Opcjionalny powód tworzenia konta (aby został umieszczony w logu).

language

Language code to set as default for the user (optional, defaults to content language).

captchaword

Answer to the CAPTCHA

captchaid

CAPTCHA ID from previous request

Przykłady:
Utwórz użytkownika testuser z hasłem test123.
api.php?action=createaccount&name=testuser&password=test123
Utwórz użytkownika testmailuser i wyślij losowo wygenerowane hasło na emaila.
api.php?action=createaccount&name=testmailuser&mailpassword=true&reason=MyReason